Biurowiec przy ul. Christo Botewa 14 w Krakowie

Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MK-BUD KRZYSZTOF MUS 32-722
KRÓLÓWKA 306
Termin rozpoczęcia: 04.2016
Planowany termin zakończenia: 03.2017
Budżet inwestycji: 15 000 000,00 zł

Budowa budynku biurowego z usługami na parterze i garażem podziemnym, z instalacjami wewn. w budynku: wody, kanalizacji, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczną z wbudowaną stacją transformatorową, teletechnicznymi, oraz wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej w gruncie wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe, z drogami wewnętrznymi wraz z budową włączenia wewnętrznego układu komunikacyjnego do istniejącego zjazdu oraz z miejscami postojowymi na działkach 194/7 i 194/8 oraz 444 (wjazd), obręb 22 jeden. ewid. Podgórze, przy ul. Christo Botewa w Krakowie

Przebieg
realizacji

Zestawienie parametrów

Budynek zaprojektowany został na rzucie równoległościanu, którego bok dłuższy, równoległy do ulicy Botewa ma długość 48,24m, bok krótszy, równoległy do granicy wschodniej i zachodniej terenu inwestycji 20,22 m. Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej części dachu to 21,95 m. Szczegółowe dane liczbowe oraz analiza zgodności projektowanej inwestycji z ustaleniami MPZP znajdują się w opisie do projektu zagospodarowania terenu.

Powierzchnia terenu inwestycji: 2193 m2

  • działka 194/7: 1229 m2
  • działka 194/8: 964 m2

Powierzchnia zabudowy: 977,05 m2
Powierzchnia całkowita budynku: 7121,38 m2
Powierzchnia netto całego budynku: 6365,09 m2
w tym:
powierzchnia użytkowa: 3162,42 m2
kubatura brutto (zamknięta) całego budynku: 24880 m3