Budowa Bloku Mieszkalnego na os. Na Lotnisku 1 w Krakowie

Inwestor: ACATOM SP. ZO.O. Sp. K, 30-740 KRAKÓW, UL. PÓŁŁANKI 29 G
Termin rozpoczęcia: 01.2016
Planowany termin zakończenia: 10.2017
Budżet inwestycji: 27 888 864,23 zł

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi w parterze i garażami podziemnymi, z wewnętrznymi instalacjami :wod-kan, co, elektryczną, wentylacji mechanicznej, wraz z budową zjazdu i przebudową istniejącego zjazdu, ciągu pieszo-jezdnego z parkingami oraz budową stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznej oraz rozbiórka budynków użytkowych i infrastruktury technicznej.

Przebieg
realizacji

Zestawienie parametrów

Powierzchnia netto: 16 176,79 m2
Kubatura brutto: 70322,97 m3
Ilość kondygnacji podziemnych: 1
Ilość lokali usługowych: 6 (z możliwością łączenia i podziału)
Ilość komórek lokatorskich: 36
ilość miejsc postojowych (garaż podziemny): 107