Referencje

Polecamy i jesteśmy polecani przez współpracujących z nami, zadowolonych klientów.

 • Przedsiębiorsktwo budowlane MK-BUD wykazało się fachowością w trakcie realizacji, posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz dobrą organizację prac, co pozwoliło wywiązać się z deklarowanych terminów i pozwala nam rekomendować firmę innym inwestorom jako solidnego partnera.

  Adler Polska

  Piotr Czado - Prezes Zarządu

  Prace wykonane zostały rzetelnie, fachowo i solidnie, zgodnie z zasadami sztuki budowlnej oraz wytycznymi Zamawiającego i prawidłowo ukończone, co pozwala nam rekomentować P.B. MK-BUD jako solidnego partnera przy realizacji tego typu inwestycji.

  W.M.D. Sp. z o.o.

  Adolf Gałuszka - Prezes

  Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

  Joanna Niedziałkowska - Dyrektor

  Roboty zostały wykonane solidnie, fachowo oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wypełnił wszystkie związane z realizacją robót wymogi, stawiane przed przystąpieniem do ich wykonania, jak również w trakcie ich realizacji.

  Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

  Teresa Kuchnia - Dyrektor

  Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  Urząd Miejski w Krzeszowicach

  Czesław Bartl - Burmistrz

  Wykonawca wywiązał się z zadania z należytą starannością pod względem jakościowym. Firmę MK-BUD cechuje dobra jakość wykonywanych robót, wysoki poziom techniczny oraz dobrze wyszkolona kadra pracownicza.

  Urząd Miasta w Trzebinii

  Burmistrz