01. slash 01.
Rewitalizacja

Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta

ikona Wieliczka

Czerwiec 2010 r. – Grudzień 2011 r.